Стол заказов ReferatMD Eseu,Plan de afacere,compuneri,referat,etc.

Популярные материалы
Добавление материала
Добавьте материал на сайт!

   

   

   

   

   

   

Administratia publica centrala in Marea Britanie
 • Monarhia constituţionala ereditara. Şeful statului - monarhul in prezent prerogativele monarhului sunt foarte mici manifestarea in cadrul unor ceremonii acordarea avizului legislativului are dreptul sa fie informata regulat si consultata de către prim ministru cu privire la activitatea guvernului.
Не забудь оценить материалы!!!
0
Administratia publica centrala in Germania
 • Germania este o republica federala formata din 16 landuri, fiecare land are constituţie, parlament si guvern propriu.Şeful statului - preşedintele federal, ales de convenţia federala - un grup constituţional din care fac parte membrii bunidestagului si un număr egal de membre aleşi din landuri. Funcţiile preşedintelui federal sunt doar de prezentare. El este reprezentantul Germaniei in RI. Propune Bundestagului un candidat pentru biroul cancelarului federal, poate cere dizolvarea Bundestagului la propunerea cancelarului federal.
Не забудь оценить материалы!!!
0
Administratia publica ca obiect de studiu
 • Teoria administraţiei publice impune, de la început, definirea şi clarificarea, unor noţiuni şi instituţii aflate la graniţa dintre ştiinţa administraţiei şi dreptul public (constituţional, administrativ, penal), cum ar fi administraţie publică, autoritate publică, instituţie de stat, autonomie, putere locală, descentralizare şi desconcentrare etc.
Не забудь оценить материалы!!!
0
Administrarea finanţelor publice locale
 • Administrarea finanţelor publice locale constituie obiect al unor norme juridice cuprinse în Constituţie, Legea privind finanţele publice locale nr. 189/1998 şi Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, modificată prin Legea nr. 215/2001.
  Principiul care stă la baza finanţării comunelor , oraşelor şi judeţelor este cel al autonomiei locale, care dă dreptul administraţiei publice să dispună de resurse financiare proprii, proporţionale cu competenţele stabilite prin lege ( impozite, taxe şi alte venituri fiscale, venituri nefiscale, cote şi alte sume defalcate din venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale, transferuri de la bugetul de stat şi venituri cu destinaţie specială).
Не забудь оценить материалы!!!
0
Activitatea autoritatilor administratiei publice
 • Activitatea autorităţilor administraţiei publice se caracterizează prin acte juridice,acte cu caracter politic,fapte materiale juridice,operaţiuni tehnico-administrative. Producerea de efecte juridice constă în naşterea, modificarea sau stingerea unor acte juridice, iar în cadrul formelor concrete de realizare a activităţii executive,locul central îl ocupă actele adminstrative.
Не забудь оценить материалы!!!
0
Actele administrative. Notiune si trasaturi caracteristice
 • În cadrul formelor concrete de realizare a administraţiei publice se disting două categorii principale. Prima dintre acestea o reprezintă actele administrative, contractele administrative, actele civile, de drept al muncii şi faptele juridice materiale.
Не забудь оценить материалы!!!
0
Accesul la funcţia publică
 • Noţiunea de funcţie publică poate avea un sens mai larg sau mai restrâns, după natura atribuţiilor ce formează conţinutul funcţiei exercitate de angajaţii diferitelor organe ale administraţiei publice, relevându-se astfel că sunt funcţii ce se referă la activitatea de dispoziţie a organelor administraţiei publice, iar altele ce privesc activitatea de prestaţie a acestora. Funcţia, în cadrul adminstraţiei publice, poate fi definită „ca un ansamblu de atribuţii stabilite prin intermediul legii sau prin actele juridice emise pe baza şi în vederea executării legii, atribuţii pe care le îndeplineşte o persoană fizică anagajată într-un organ al adminstraţiei publice şi care are abilitatea legală de a îndeplini aceste atribuţii ale adminstraţiei publice ” .
Не забудь оценить материалы!!!
0
Administratia publica locala in Germania
 • Federaţia (Germana) este un fel de urinre de tip constituţional ce are la baza constituţia federala. Statul federal are 4 trasaturi caracteristice principale:
  1.Unitatea statului federal
  2.Pluritatea de state (federale)
  3.Autonomia constituţionala a statelor federale
  4.Suprapunerea parţiala a celor doua concstitutii.
Не забудь оценить материалы!!!
0
Administratia publica din Republica Moldova
 • 1. Scurt aspect istoric privind sistemul administraţiei publice locale.
  Obţinîndu-şi independenţa sa de URSS, Republica Moldova a încercat să urmeze cu mult zel exemplul celor mai multe dintre ţările Europei Cen¬trale şi de Est pentru a-şi reforma instituţiile sale publice, economia, cadrul juridic normativ, inclusiv în ceea ce privea reformarea hotărîtă a domeniului administraţiei publice locale, eliberate de dogmatismul şi schelele statului-partid, disociindu-şi practicile actuale de experienţa vechiului sistem sovietic de control şi distribuţie a resurselor. În plan cronologic, putem identifica trei perioade de căutări şi de întemeieri ale unui sistem de administraţie publică locală1.
Не забудь оценить материалы!!!
1
Administratia publica centrala in Suedia
 • Suedia este o monarhie constituţionala cu o forma parlamentara de guvernare. Aparatul administravia al Suediei se diferintiaza de celelalte prin unmatoarele caracteristici: 1. Structura administrativa duala orientata pe politica ministerilor si numeroase agenţii executive independente. Descentralizarea puternica cu responsabilităţi mari la nivelul regional si local. Structura autorităţii:
Не забудь оценить материалы!!!
0
Retete culinare

ТОП материалы
Мы на Одноклассниках

наверх