Стол заказов Drept - ReferatMD - Eseu,Plan de afacere,compuneri,referat,etc.
Последние поступления фильмов
Fituica Drept civil
  • Fituica Drept civil DREPT CIVIL licenta iulie 2011 MULTIPLE CHOICE 1. Constituie un efect specific al contractelor sinalagmatice: a. exceptia de neexecutare b. nulitatea c. inopozabilitatea ANS: A 2. Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului presupune ca: a. obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract

    b. partile sa fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce c. debitorul sa fi fost pus in intarziere prin mijloacele prevazute de lege ANS: A 3. Rezolutiunea contractului se aplica: a. tuturor contractelor b. contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva ANS: B 4. Constituie o conditie pentru ca instanta de judecata sa pronunte rezolutiunea: a. neexecutarea obligatiei sa se datoreze cazului fortuit b. neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului acesteia c. debitorul obligatiei neexecutate sa nu fi fost pus in intarziere ANS: B 5. Rezolutiunea contractului are ca efect: a. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in situatia anterioara, partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat b. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect nulitatea contractului c. desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea partilor sau tertilor de catre dobanditorul bunului ce a format obiectul contractului desfiintat, pentru viitor ANS: A 6. Rezilierea se aplica: a. tuturor contractelor b. numai contractelor unilaterale c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva ANS: C 7. Spre deosebire de rezolutiune, rezilierea: a. nu presupune un contract sinalagmatic valabil incheiat b. are ca efect doar incetarea contractului pentru viitor c. daca este admisa de instanta de judecata, partile isi vor restitui prestatiile efectuate in baza contractului ANS: B 8. In contractele translative de proprietate, riscul contractului il suporta: a. partea care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pierii fortuite b. dobanditorul lucrului c. ambele parti ANS: A 9. Gerantul are obligatia: a. de a garanta pentru evictiune fata de gerat b. de a raspunde fata de gerat pentru viciile ascunse ale lucrului c. de a da socoteala geratului pentru gestiunea savarsita ANS: C 10. Gestiunea de afaceri: a. trebuie sa fie utila gerantului b. utilitatea gestiunii este apreciata in raport de momentul savarsirii operatiunii c. nu se mai poate aprecia asupra utilitatii daca ulterior savarsirii bunul este distrus dintr-un caz de forta majora sau caz fortuit ANS: B 11. In materia platii nedatorate: a. accipiensul de rea-credinta care a instrainat bunul trebuie sa restituie pretul primit b. debitorul care si-a executat obligatia dupa implinirea termenului de prescriptie extinctive poate cere restituirea c. solvensul este tinut sa restituie atat accipiensului de buna – credinta, cat si celui de rea-credinta, cheltuielile necesare si utile efectuate ANS: C 12. In cazul imbogatirii fara justa cauza, pentru intentarea actiunii in restituire se cere: a. sa existe un temei legal pentru marirea unui patrimoniu pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane b. sa existe si un alt mijloc de recuperare a pierderii suferite c. sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice ANS: C 13. In materia raspunderii civile delictuale, repararea prejudiciului se poate realiza: a. numai prin intentarea unei actiuni in justitie pentru plata despagubirilor b. printr-o intelegere a partilor, dar numai daca aceasta se incheie in forma autentica c. prin conventia partilor, incheiata in mod valabil, prin care acestea stabilesc intinderea despagubirilor si modalitatea de plata ANS: C 14. La repararea prejudiciului, în materia raspunderii civile delictuale: a. se repara numai paguba efectiva, nu si castigul nerealizat b. se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul imprevizibil c. este obligatorie recurgerea la calea procedurii judiciare ANS: B
Не забудь оценить материалы!!!
0
Retete culinare

ТОП материалы
Мы на Одноклассниках

наверх