0

Lucrare de licenta Asistenta financiara externa a Romaniei

Опубликовал: ColeaДата: 20.12.2016-22:33
Asistenta financiara externa a Romaniei . Tendinţe şi caracteristici ale economiei mondiale Lumea în care trăim astăzi este, înainte de toate o lume a interdependenţelor, a relaţiilor între indivizi, ţări, indiferent de potenţialul, mărimea sau nivelul lor de dezvoltare.

Aşa cum se prezintă astăzi, economia mondială este rezultatul unui întreg proces evolutiv, al dezvoltării schimbului reciproc de activităţi, de la forme inferioare, la forme superioare, de la simplu, la complex. Într-o accepţiune foarte largă, economia, sau schimbul reciproc de activităţi, constituie ansamblul de acţiuni ale unei comunităţi, cu scopul producerii şi consumului de bunuri. Realizarea acestui scop presupune, în primul rând, acţiunea asupra mediului ambiant dar şi alte acţiuni, cum ar fi repartiţia sau schimbul. Altfel spus, economia nu poate fi concepută în afara factorului uman, a socialului. Economia mondială reprezintă acel stadiu al schimbului reciproc de activităţi, pe baza diviziunii internaţionale a muncii, în care sunt implicaţi, în mod obiectiv, majoritatea agenţilor economici de pe glob. Conceptul de economie mondială este expresia teoretică a unui complet de relaţii economice, cel mai amplu şi cel mai profund, cunoscut până în prezent. Aşa cum se prezintă ea astăzi, economia mondială reprezintă un ansamblu de economii naţionale, de entităţi regionale şi de corporaţii transnaţionale aflate într-un stadiu avansat de interdependenţă. Principalele caracteristici ale economiei mondiale sunt:  Economiile naţionale constituie celulele de bază ale economiei mondiale;  Agenţii economici care operează într-o economie naţională pot fi: naţionali, străini sau rezidenţi, atunci când desfăşoară activităţi economice pe o perioadă mai mare de un an;  Participarea ţărilor la economia naţională nu este egală;  Creşterea intervenţiei statului în schimburile comerciale internaţionale;  Procesul de adâncire al interdependenţelor se află într-o dinamică continuă. Interdependenţele stau la baza existenţei şi dinamicii economiei mondiale. Dezvoltarea economiilor naţionale determină adâncirea diviziunii mondiale a muncii, iar pe de altă parte contribuie la crearea interrelaţiilor între economiile naţionale, făcând posibilă existenţa unor sisteme la scară planetară;  Pe parcursul dezvoltării economiei naţionale au apărut o serie de contradicţii al căror rol s-a modificat de la o etapă a dezvoltării la alta;  La scară planetară există mai multe centre de putere, tendinţa fiind aceea de multipolaritate;  Dinamismul mutaţiilor în cadrul multipolarităţii; Naţiunea şi statul rămân, în pofida tuturor tendinţelor de regionalizare sau globalizare, entităţi de sine stătătoare, cu atribute proprii : economice, sociale, politice, culturale. 1.2. Globalizarea problemă de actualitate a economiei mondiale Globalizarea a devenit problema cea mai arzătoare a epocii noastre. Atlasul Băncii Mondiale pe 2000 prezintă următoarea definiţie a mondializării: “procesul care oferă indivizilor şi întreprinderilor o capacitate crescândă de a realiza tranzacţii economice, dincolo de tranzacţiile naţionale. Acest proces este indus prin eliminarea barierelor naţionale şi de diminuarea costurilor, în principal de transport şi comunicaţii”. Aceeaşi definiţie este atribuită, în cadrul aceluiaşi atlas şi globalizării. Însă, diferenţa dintre cele două fenomene trebuie extrasă din analiza unor fenomene mult mai profunde, care au caracterizat sfârşitul mileniului trei. În fond, în cazul mondializării este vorba despre tendinţa de creare a unei pieţe unice, la scară planetară, în sensul legării prin interese economice a cumpărătorilor de vânzători, a producătorilor de consumatori, a depunătorilor de investitori. În prezent, globalizarea poate fi percepută mai ales datorită tendinţelor de reglementare şi liberalizare ce au loc în societate. Tot mai multe sectoare, la nivel naţional sunt liberalizate, apar norme şi reglementări la nivel internaţional, intens dezbătute în prezent. Sferele vieţii social, economic, cultural sunt tot mai legate între ele, se realizează o intercondiţionare ce face imposibilă rezolvarea unor probleme şi neglijarea altora. Deschiderea comerţului mondial a ajutat milioane de persoane prin impulsionarea exporturilor, fapt ce a determinat dezvoltarea a numeroase ţări. Globalizarea a redus sentimentul de izolare care domina ţările sărace şi a oferit multora dintre locuitorii acestora accesul la cunoaştere. Însă problemele ce par să o caracterizeze sunt pe măsura avantajelor. Ester Brown, coordonatorul lucrărilor “Starea lumii”, editate anual de către Institutul World Watch, desemnează două mari sfidări cu care se confruntă civilizaţia la începutul noului mileniu şi trage un semnal de alarmă mult mai grav decât cel pe care Clubul de la Roma îl marcase deja la începutul anilor '70 şi anume, conflictul dintre dezvoltarea civilizaţiei şi suportul natural. Este vorba despre tendinţa de epuizare a resurselor, în timp ce economia le solicită tot mai mult, iar factorii de mediu se deteriorează. Impactul pe care-l poate avea globalizarea asupra ţărilor în curs de dezvoltare şi, în primul rând asupra populaţiei sărace de pe glob, poate fi devastator. Una dintre marile probleme ale globalizării este distribuţia creşterii economice globale în ultimele două decenii. Ţările în dezvoltare au cunoscut o dinamică mai mare a creşterii economice, în raport cu ţările dezvoltate, însă această creştere nu a fost suficientă pentru recuperarea decalajelor existente. La nivel global, inegalitatea dintre naţiuni s-a accentuat continuu, începând cu anul 1978, după ce timp de aproape 20 de ani s-a menţinut relativ constantă (coeficientul Gini a crescut de la circa 46, în perioada 1960-1978, la 54 în prezent, adică o creştere de aproximativ 20 de puncte procentual).Теги: Asistenta, de, externa, Romaniei, financiara, licenta, Lucrare
Всего комментариев: 0
avatar
Яндекс.Метрика Наверх