0

„Kaylee-Fashion” S.R.L.

Опубликовал: ColeaДата: 11.01.2018-23:12
PLANUL DE AFACERI

al firmei „Kaylee – Fashion” S.R.L.Director: Trubca Tatiana
Adresa: or. Chișinău str. Ghioceilor, 110
Telefon: 022 - 37- 25-10
E-mail: kaylee.business@yahoo.com
Data elaborării: 04 ianuarie 2014
Web: www.KAYLEE-FASHION.md

Cuprins:

1. Descrierea firmei „Kaylee – Fashion”……………………………………….. 3

2. Planul operațional…………………………………………………………..… 4

3. Plan de marketing…………………………………………………………….. 5

3.1 Produsele și serviciile……………………………………………………... 5

3.2 Strategia prețurilor………………………………………………………... 6

3.3 Evoluția prețurilor………………………………………………………… 7

3.4 Publicitatea și promovarea………………………………………….......... 8

4. Managementul și personalul…………………………………………………. 8

5. Prognoza datelor financiare……………………………………………….... 11

6. Concluzii……………………………………………………………………... 13

7. Anexe…………………………………………………………………... …….14

1. Descrierea firmei „Kaylee-Fashion”
Ideea de afaceri presupune crearea unui magazin de comercializare a unei linii de haine și a unei linii de accesorii, a cărui mărfuri vor fi de calitate înaltă.
Întreprinderea „Kaylee-Fashion” are ca formă organizatorico – juridică societate cu răspundere limitată (în continuare SRL.) orientată spre comercializarea:
• unei linii de haine: pantaloni, cămăși, tricouri, pulovere, scurte;
• unei linii de accesorii: cerceri, ceasuri, lănțișoare, inele.
Produsele fiind destinate tinerilor (fete, băieți), și care pot fi achiziționate în magazin cît şi pe internet.
Misiunea entității este satisfacerea nevoilor consumatorilor oferindu-le mărfuri necesare și care sunt destul de întrebate în ultima perioadă datorită dorinței de a fi în pas cu moda.
Firma își are sediul în zona centru a orașului Chișinău, pe strada Ghioceilor 110/2. Amplasarea este una avantajoasă datorită faptului că se află în zona centru, unde zilnic există un număr mare de trecători ce pot fi interesați de produsele oferite spre comercializare de SRL „Kaylee - fashion”.
Obiectivele întreprinderii:
●Satisfacerea cerințelor (nevoilor) clienților prin asigurarea unor produse de calitate.
●Pentrul primul an, avînd în vedere concurența, dorim să cucerim 10 % din piața existentă orientată spre comercializarea hainelor și accesoriilor pentru adolescenți cu vîrstele cuprinse între 15 – 20 ani.
●Accentuarea în cadrul campaniilor publicitare a diferentei calitative și unicitatea produselor oferite față de celelalte existente pe piată.
Analiza SWOT

Oportunități
●Obținerea unui profit;
●Oferirea produselor noi pe piață;
●Livrarea produselor la domiciliu
Riscuri
●Existența concurenților (care au deja sunt cunoscuți pe piață)

Puncte tari
●Oferirea brăndurilor de peste hotare;
●Oferirea produselor de calitate înaltă;
●Prețuri accesibile pentru populația cu
venituri medii; Puncte slabe
●Aplasament într-o regiune cu mulți concurenți;
●Lipsa unui renume;

2. Planul operaţional

Faza I
●Înregistrarea firmei și obținerea avizelor necesare desfășurării activității de comercializare și livrarea;
●Negocierea și încheierea contractelor cu firmele furnizoare de îmbrăcăminte, accesorii;
●Achiziționarea / închirierea încăperii și dotarea acesteia cu utilajele necesare și mobilier;
●Angajarea personalului;
●Realizarea website-lui;
Faza II
●Demararea procesului de promovare: realizarea și distribuirea de plianțe;
●Promovarea online;
Faza III
●Extinderea și promovarea în alte zone;
●Studierea oportunității diversificării ofertei de produse comercializate;

Locația SRL „ Kaylee - Fashion”:
 Strada Ghioceilor, nr. 110, Chișinău (zona centru);
 12 m2, dotată cu utilități complet (energie electrică, aer condiționat, încălzire pe timp rece);
Resurse umane:
 1 manager;
 1 contabil;
 2 casieri;
 4 vînzători – consultanți;
 2 șoferi pentru livrarea mărfurilor la domiciliu;
 1 deridicătoare;

3. Plan de marketing
Planul de marketing reprezintă un document scris în care sunt prezentate direcţia pe care o va urma compania, precum şi argumentele pe baza cărora s-a optat pentru această direcţie.
Un astfel de plan ne ajută să identificăm acţiunile specifice activităţii de marketing, să le organizăm şi să le coordonăm. Elaborarea acestui plan obligă să evaluăm ceea ce se întâmplă pe piaţă şi ce impact are aceasta asupra activităţii firmei.
Pentru elaborarea unui plan de marketing este necesar înţelegerea deplină a următoarelor aspecte:
●Produsele şi serviciile pe care le oferă firma (caracteristicile şi avantajele acestora);
●Cerinţa clientului pe care produsul sau serviciul firmei o satisface;
●Piaţa-ţintă şi trăsăturile comportamentale în calitate de cumpărător;
●Produsele sau serviciile de concurenţă;
3.1 Produsele și serviciile
Produsele pe care le oferă întreprinderea „Kaylee – fashion” vor fi importate din Statele Unite ale Ameriicii de la firmele cu care vom încheia contracte, produsele oferite vor fi următoarele:
 haine: pantaloni, cămăși, tricouri, pulovere, scurte;
 accesorii: cerceri, ceasuri, portmonee, fulare, mănuși.
HAINE
Pantalonii - destinați atît fetelor cît și băieților, acestea vor fi de diferite mărimi și diferite culori ținînd cont de preferințele consumatorilor.
Cămășile - destinate doar băieților, acestea vor fi atît simple doar într-o singură culoare, dar vor fi și cămăși în pătrățele.
Tricourile vor fi destinate atît băieților cît și fetelot, acestea la fel vor fi de diferite culori cu diferite desene.
Puloverele – cuprind o gamă largă destinată pentru perioade reci (iarna) și perioadelor mai puțin reci (toamna, primăvara) orientate spre fete și băieți cu vîrste cuprinse între 15-20 ani.
Scurtele – cel mai des utilizate în perioadele reci, vor fi simple ca model însă foarte călduroase și care vor fi : negre, verzi închise și albastre închis.
ACCESORII
Cercei – cuprind o gamă largă cu diferite forme, culori.
Ceasurile – accesorii necesare și des utilizate atît de băieți cît și fete, ele vor fi doar 2 modele însă de culori diferite.
Portmoneele – sunt de piele calitativă, ele vor fi distribuite în 2 culori: negru și cafeniu închis.
Fularele – un accesoriu des utilizat, atît pentru a ne proteja de vînturile reci pe timp de iarnă cît și un accesoriu binevenit pentru înfrumusețarea aspectului unei persoane. Distribuit în diferite culori, și pentru diferite ocazii.
Mănușile un accesoriu nu mai puțin important decît fularele, vor fi grupate după 2 categorii: fete și băieți. La fel ca și celelalte produse mănușile vor cuprinde o gamă largă de diferite culori și diferite ornamente.
Aceste linii de produse distribuite de Î. I. „Kaylee – fashion” vor fi de cea mai bună calitate la prețuri accesibile pentru persoanele cu venituri medii și venituri mari, mai puțin accesibile pentru cei cu veniturile mici.

3.2 Strategia prețurilor
Prețurile ce vor fi practicate de magazinul „Kaylee – fashion ” se vor stabili în baza următorilor factorilor interni și externi.
Factori interni:
●Obiective organizaționale;
●Obiective de preț;
●Strategia de marketing;
●Costurile sunt unele dintre factorii principali în stabilirea prețurilor. La stabilirea prețurilor sunt evaluate și luate în calcul următoarele costuri:
●Costuri de cercetare – dezvoltare;
●Costuri cu salariile;
●Costurile cu distribuția;
Factorii externi:
●Cereri estimate;
●Concurenții;
●Membrii canalului de marketing;
●Factorii de mediu: economici, politico-juridici; socio-culturali, tehnologici;
Prețurile practicate de entitatea „kaylee - fashion” au fost stabilite luînd în calcul toți acești factori și urmărind obiectivele inițial programate de întreprindere.

3.3 Evoluția prețurilor
Evoluția prețurilor de la o perioada la alta au fost influențate de diferiți factori.
Majorarea prețului la pantaloni-sport-fete de la 190 la 230 si a pantalonilor-sport-băieți de la 200 la 250 s-a datorat trecerii de la un anotimp la altul, și anume de la iarnă la primavară, de obicei în această perioadă cererea este în creștere ceia ce determină și creșterea prețului.
Reducerea prețului la mănuși de la 80 la 50 și la fulare de la 145 la 110 se datorează faptului că odată cu trecerea de la o perioadă rece la o perioadă a anului mai caldă scade și cererea, ceea ce motivează și comercianții să reducă prețurile.
Reducerea prețurilor la pantaloni- clasici – fete de la 300 la 270 s-a datorat reducerii costurilor la materia primă utilizate de furnizori.

Evoluția prețului pe parcursul anului 2010

3.4 Publicitatea și promovarea
Mai întîi de toate ca o entitate să fie cunoscută și să aibă success este necesar pentru a o promova. Promovarea este modalitatea prin care o întreprindere se va face cunoscută pe piață. Deci pentru ca „Kaylee – fashion” să fie cunsocută de toți consumatorii orientați spre procurarea hainelor și bijuteriilor, s-a decis de a utiliza: publicitatea, fluturașii, reducerile de 5-7% și interentul.
●Publicitatea am ales să fie difuzată pe canalele TV din Moldova.
●Fluturașii vor fi repartizați în rîndul studenților, deplasîndu-ne la diferite instituții de învățămînt.
●Cartele de reduceri de 5-7% - prin această metodă de promovare dorim să atragem cît mai mulți consumatori, aceste reduceri vor fi eliberate primilor 100 cumpărători care vor face o cumpărătură minim de 300 lei.
●Internetul – vom plasa publicitatea noastră pe diferite rețele de socializare precum Odnoklasniki ori Facebook.
Promovarea mărfurilor „Kaylee – fashion” urmărește atragerea unui număr considerabil de client, ceea ce o să permită obținerea unui profit minim inițial și ceea ce o va face cunsocută de cît mai mulți potențiali clienți.
4. Managementul și personalul
Management (din lat. manum agere „a conduce cu mâna”) „arta de a înfăptui ceva împreună cu alți oameni” (conform definiției date de de Mary Follet).
Deci managementul este activitatea răspunzatoare de toate deciziile și acțiunile care afectează activitatea întreprinderii și relația dintre o organizație și membrii ei.
Pentru a avea succes și mai ales pentru a supraviețui, organizațiile în general trebuie să dispună de un personal calificat și în special trebuie sa soluționeze următoarele aspecte:
- identificarea calificărilor sau a aptitudinilor și alegerea candidaților care corespund cel mai bine cerințelor posturilor nou create sau vacante;
- identificarea și atragerea candidaților competitivi folosind cele mai adecvate metode, surse sau medii de recrutare;
- respectarea legislației în domeniul referitor la oportunități egale de angajare si corectarea practicilor discriminatorii existente sau a unor dezechilibre.Soluționarea favorabilă a acestor probleme înseamnă succesul întregului proces de asigurare cu personalul, proces foarte important în economia unei firme având în vedere efectele unor posibile greșeli sau erori de angajare.De aceasta se ocupă managemetul de personal care are în sarcina sa, asigurarea cu personal a organizației. Angajarea la rîndul ei cuprinde mai multe activități de bază, anume: planificarea resurselor umane, recrutarea și selecția personalului.
Identificarea surselor de recrutare este o etapă importantă în cadrul desfășurării procesului de recrutare, surse care pot fi interne sau externe, însa majoritatea organizațiilor folosesc ambele surse, mărind șansele de a descoperi și atrage candidați cît mai competitivi.
Obiectivul activității de angajare constă în identificarea unui număr suficient de mare de candidați, astfel încît cei care îndeplinesc condițiile să poată fi selectați. Astfel, cele mai eficiente metode sau procedee de selecție a personalului sunt limitate de eficiența procesului de recrutare a acestuia.
Angajarea reprezintă un proces bidirecțional, încît candidatul trebuie să fie mulțumit de angajatorul sau care oferă postul și recompensele asociate precum și patronul trebuie să fie mulțumit de candidat. Prin urmare, recrutarea personalului este un proces de comunicare în dublu sens, între organizație și candidați, în cadrul căruia atît organizațiile sau reprezentanții acestora, cît și candidații transmit semnale referitoare la relația de angajare pentru a realiza comparația necesară între interesele celor două părți.
Decizia de acceptare a unui loc de muncă este influențată de trei factori principali:
- factori obiectivi: salariul, natura muncii, localizarea, oportunitățile de avansare;
- factori subiectivi, adică oamenii sunt atrași către organizații ale căror imagini și climat organizațional se potrivesc cu personalitatea lor;
-factori de recrutare, candidații tind să se lase influențați de atitudinea specialistului în recrutare și să asimileze comportamentul acestuia climatului organizației.
În cazul firmei SRL „Kaylee - Fashion” recrutarea personalului se va efectua direct de întreprindere, prin depunerea inițială a unui CV, după care potențialii angajați vor fi sunați și invitați la interviu. Personalul trebuie să dispună de studii medii liceale și să aibă experiență în muncă de cel puțin 1 an. Necesarul de personal stabilit la întreprinderea SRL „ Kaylee - Fashion” este :
● directorul, însăși proprietarul căruia îi va fi subordonat întreg personalul:
●1 manager;
●1 contabil;
●2 casieri;
●4 vînzători – consultant;
●2 șoferi;
●1 deridicătoare;
Personalul firmei este prezentat în organigrama întreprinderii - o structură a unei organizații care se poate reprezenta grafic printr-o schemă în nodurile căreia sunt posturile iar liniile care unesc nodurile sunt relațiile (de ordonare sau subordonare) dintre membri.
Personalul v-a fi angajat în baza cartelei de muncă, pe o durată nedeterminată. Remunerarea
salariaților se va face prin salariu fix și se vor acorda prime cu ocazia unor evenimente. Salariu net lunar va fi de:
● 4000 –pentru manager;
● 3500 – contabil;
● 3000 – pentru vînzătorii consultant;
● 2000 – casier;
● 850 – pentru deridicătoare;
● 1200 - șofer;
Organigrama întreprinderii „Kaylee - fashion”
5. Prognoza datelor financiare
Implementarea standardelor naţionale de contabilitate, precum şi modificarea esenţială a rapoartelor financiare ale agenţilor economici din Republica Moldova, necesită elaborarea şi adoptarea unui sistem de indicatori rezultativi, care va permite să determine potenţialul economico-financiar al unităţilor de producţie pe termen prin analiza lor expresă.
Toată informaţia trebuie să fie prezentată şi prelucrată astfel încât conţinutul ei să corespundă cerinţelor şi necesităţilor tuturor utilizatorilor interni şi externi.
În practica analitică pot fi propuse pentru utilizare mai multe modele în acest sens. Însă, după opinia specialiştilor în domeniu, prezintă un deosebit interes următorul model pentru analiza expresă şi estimarea potenţialului economico-financiar al întreprinderii.
Modelul respectiv dă posibilitate conducătorilor întreprinderilor de a determina justificativ nu numai potenţialul economico-financiar realizat, ci şi strategia de dezvoltare orientată în această direcţie.
De facto, agenţii economici din Republica Moldova trebuie să dispună de un model Analitic justificat în acest domeniu, ţinând cont de cerinţele Noului Sistem Contabil şi necesităţile dezvoltării sferei de producţie pe viitor.
În conformitate cu cerinţele dure ale pieţei, corelaţia indicatorilor generalizatori, ce reflectă procesul de producţie şi rezultatele acestuia suferă o modificare esenţială şi este determinată de ritmul de creştere a profitului perioadei de gestiune până la impozitare obţinut prin următoarea corelaţie a indicatorilor generalizatori:
● profitul perioadei de gestiune până la impozitare;
● volumul din vânzări;
● volumul producţiei vândute;
● volumul producţiei fabricate (lucrărilor şi serviciilor prestate);
● resursele materiale;
● mijloace fixe de producţie;
● forţa de muncă.
Deci, cererea de factori de producţie şi compensarea unui factor prin altul sunt determinate de preţul de piaţă şi de veniturile la care pretind întreprinderile.
De regulă, fiecare producător trebuie să-şi manifeste spiritul gospodăresc în activitatea pe care o desfăşoară. Aceasta se exprimă prin argumentarea şi rezolvarea permanentă a acelor trei probleme de bază:
1. Ce bunuri să producă şi în ce cantităţi?
2. În baza cărui potenţial intern de resurse materiale, umane, financiare şi informaţionale se va realiza procesul de producţie?
3. Cum trebuie combinate aceste resurse în producerea bunurilor respective pentru a obţine rezultate financiare avantajoase?

Rezultatul financiar
Nr. Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017
1. Venit din vînzări 818333 899666 1048181 1223350 1423263
2. Costul vînzării 239569 263026 300899 346564 394930
Consumuri directe de material 168759 185385 215744 251143 292417
Retribuirea muncii 70810 77641 85155 95421 102513
3. Profitul Brut 578764 636640 747282 876786 1028333
4. Cheltuieli operaționale: 211226 284501 306043 329614 355804
Cheltuieli generale și administrative 59460 59502 60223 60891 61888
Cheltuieli comerciale 31600 35380 38668 42285 46263
Retribuirea muncii 161890 177829 195362 214648 235863
Amortizarea 8500 8500 8500 8500 8500
Cheltuieli privind taxele 3290 3290 3290 3290 3290
5. Profit pînă la impozitare 367538 352139 441239 547172 672529
6. Impozit pe profit 44105 42257 52947 65661 80703
7 Profit net 323433 309882 388292 481511 591826

Deci rapoartele financiare reprezintă o informaţie financiară sistematizată despre evenimentele care influenţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice. Scopul rapoartelor financiare cu destinaţie generală îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor reali şi potenţiali privind:
1 situaţia financiară a întreprinderii;
2 indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti;
3 resursele economice şi datoriile întreprinderii;
4 componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, precum şi modificările lor;
fiind necesară în luarea deciziilor economice.
Rapoartele financiare se întocmesc conform formularelor–tip aprobate de Ministerul Finanţelor, se prezintă în termenele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
Raportul privind rezultatele financiare se consideră ca una dintre cele mai importante şi esenţiale părţi a rapoartelor financiare, care prezintă un interes deosebit atât pentru conducerea întreprinderii, cît şi pentru alţi utilizatori de informaţii.

6. Concluzii
Planul de afaceri este un document confidențial în care sunt scrise obiectivele și scopurile întreprinderii, demonstrându-se în detaliu modalitățile de atingere a acestora. Practic, în planul de afaceri, se găsește răspunsul la întrebări, ca:
 Ce reprezintă afacerea în prezent și ce vrea să se obțină pe viitor?
 Cum se va realiza obiectivul propus?
 Cine-i va atinge?
 De ce resurse este nevoie pentru aceasta?
Deci planul de afaceri este un proces lung și complicat deoarece acesta presupune stabilirea de obiective, analiza de informații și o analiza completă a întregii activități care se dorește de a fi desfășurată. Însă odata cu elaborarea unui plan de afaceri bine determinat cu obiective, strategii putem spune că întreprinderea deja există.
O activitate planificată are mai multe şanse pentru reuşită decât una neplanificată. Planificarea combină disponibilitatea de resurse cu activitatea intenţionată şi cu timpul.
Planul de afaceri pentru uz intern ghidează întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii, ce pune accent pe autodisciplina întreprinzătorului. Implementarea lui înseamnă control şi adaptare, în funcţie de evoluţia reală. De asemenea, business planul este un instrument de management foarte important. El împuterniceşte managementul să planifice creşterea companiei şi să anticipeze schimbările în mod bine structurat. Procesul elaborării obiectivelor planului, în mod invariabil, forţează conducerea executivă să-şi reconsidere părerile asupra situaţiei firmei şi asupra direcţiilor către care e condusă.

7. Anexe

Fulare

Ceasuri

Cercei

Pantaloni fete

No img XPantaloni baieti

No img XТеги: SRL, Fashion, Kaylee
Всего комментариев: 0
avatar
Яндекс.Метрика Наверх