Стол заказов "PIZZA-MIX" SRL - Plan de afacere - ReferatMD - Eseu,Plan de afacere,compuneri,referat,etc.
"PIZZA-MIX" SRL
Молот богов
0
ком.
Просмотров: 198
Добавил: Colea
Рейтинг
5
/ 5
Всего голосов: 2


  PLAN DE AFACERI

  "PIZZA-MIX" SRL

  Faţi visul în real

  Antreprenor: Praguza Mihai
  Adresa: or. Chişinău str. Bucuresti 3a
  Forma organizatorico-juridică: Societate cu răspundere limitată
  Telefon: +(37378)513682
  E-mail: Pizza-mix@gmail.com
  Data elaborării: 14 Iulie 2010
  SUMAR

  Întreprinderea "PIZZA - MIX" SRL este o întreprindere de producţie. Activitatea întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale şilivrarea acesteia la domiciliul clientului. Pizza va fi produsă şi livrată în aşa mod ca să-şi păstreze gustul şi calitatea până la consumator. Vor exista mai multe feluri de pizza, clientul având posibilitatea să comande oricare în cantităţile dorite la un preţ accesibil, de $1.06. Preţul pizzei va fi mai mic sau egal cu preţurile de pe piaţă, însă calitatea produsului nostru va fi net superioară.Investiţia necesară este de $24723.41. Acestea vor fi folosite pentru procurarea utilajelor de producţie şi materiei prime necesare. În primii ani întreprinderea va utiliza o capacitate de producţie de numai la 60%. În următorii anii se planifică mărirea volumului vânzărilor şi ridicarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie până la 80%.Vor exista 2 pizzerii localizate în sectoarele Centru şi Râşcani ale oraşului Chişinău, care vor produce şi realiza circa 12000 pizza lunar. Personalul întreprinderii va fi compus din director, vice-director pe realizare, vice-director pe producţie, 2 bucătari, 4 ajutori ai bucătarului, 2 angajaţi pentru livrare. Conform studiilor întreprinse piaţa pe care va activa întreprinderea este o piaţă în creştere, caracterizată printr-o cerere puternică la astfel de produse. Cumpărătorii vor fi în principal persoanele cu vârsta între 15-40ani. Estimând rezultatele financiare viitoare obţinem un profit anual de cca. $18107.57, în condiţiile de venituri minime şi cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 10 ore pe zi. În perspectivă se prevede extinderea întreprinderii şi în celelalte sectoare ale oraşului.

  ÎNTREPRINDEREA

  Întreprinderea "PlZZA-MIX" SRL cu un capital statutar de $1149 a fost înfiinţată la 14.07.2010 şi este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei a Republicii Moldova sub numărul 35254.Întreprinderea este o societate cu răspundere limitată şi face parte din categoria întreprinderilor mici. Întreprinderea este proprietatea a 1 membri asociaţi.

  Repartizarea capitalului statutar

  al “PIZZA –MIX” SRL între asociaţi :
  Asociatul
  Suma, $
  Praguza Mihai 761 $

  Scopul întreprinderii este satisfacerea necesităţilor populaţiei mun. Chişinău cu produse alimentare (pizza) şi prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale membrilor asociaţi pe baza beneficiului obţinut.

  Pentru realizarea scopurilor propuse întreprinderea va practica următoarele genuri de activitate:
  • producerea şi realizarea la comandă a pizzei italiene originale;
  • livrarea pizzei la domiciliuPreţul pizzei, precum şi preţul livrării va fi acceptabil.

  PRODUSELE ŞI SERVICIILE

  Produsul care va fi fabricat de societate şi anume pizza italiană originală va satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintaţi gurmanzi. Produsul firmei noastre este orientat spre satisfacerea nevoilor zi de zi, fie zi de lucru, fie zi de sărbătoare.

  Pizza propusă de firma va avea gusturi diferite şi specifice. Acest gust se va datora condimentelor proaspete şi neobişnuite, de obicei neutilizate de alţi producători de pizza, din cauza că pizza se fabrică după o recetă unica italiană.
  Denumirea pizzei va fi la fel diferită, aceasta depinzând de materia primă şi condimentele folosite la fabricarea produsului finit.

  Vor exista următoarele denumiri italiene originale:

  Pizza Tropicana - cu ananas şi ciuperci;

  Pizza Salami - cu salam proaspăt şi ouă bătute;

  Pizza Vegetară - cu ciuperci, ceapă şi piper verde;

  Pizza Peşte - cu peşte, usturoi şi caşcaval;

  Pizza Tomato - cu sos din roşii proaspete, caşcaval şi măsline.

  Se preconizează de a produce pizza de diferite mărimi şi, respectiv, de diferite greutăţi. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate şi mărime specială, comandată de fidelul client.
  Dimensiunile şi greutăţile pizzei propuse de societatea noastră sunt următoarele:

  Pizza normală, având un diametru de circa 15 cm şi o greutate de 280g.

  Pizza mare cu diametrul de 20 cm şi o greutate de 350g.

  Pizza cu mărimi şi greutăţi speciale, la dorinţa clientului.

  Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecărei persoane, graţie posibilităţilor pe care le oferim clienţilor. Viitorii clienţi ai firmei vor putea comanda pizza conţinând diferite produse şi condimente specifice.

  Întreprinderea preconizează să folosească un ambalajul original, în care va fi livrată pizza. Acesta va consta din foaie de carton presat, având imprimate pe faţă emblema întreprinderii şi date ce caracterizează întreprinderea, adresa juridică, numerele de telefon.

  De asemenea întreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator pentru zile de naştere, sărbători şi alte ocazii speciale.

  PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR

  Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe piaţă consumatorului şi este orientat persoanelor de toate vârstele.
  Piaţa aleasă de întreprindere este o piaţă în creştere, relativ nouă în republica noastră. Firma este unica firmă care prestează asemenea servicii în raza municipiului Chişinău. In viitorul apropiat, dacă veniturile de la activitatea vor spori, se aşteaptă deschiderea noilor filiale în alte sectoare ale municipiului, precum şi în alte oraşe. Dat fiind faptul că în municipiu nu există concurenţi reali ai întreprinderii, cota pe piaţă va fi majoră (se aşteaptă la 25-35%, aceasta mărindu-se respectiv odată cu poziţionarea şi pe alte pieţe).
  Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o strategie îndreptată pre: ridicarea calităţii produsului; lărgirea asortimentului produsului;ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
  Stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale.
  Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele, începând cu copiii de la 5 ani până la oamenii în vârstă. Totuşi piaţa ţintă a întreprinderii constituie persoanele vârsta cărora este între 15-40 ani.
  Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere, conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate, preţul convenabil, amabilitatea la îndeplinirea comenzii, noutatea serviciului şi produsului. La toate acestea se mai adaugă faptul că produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic pure. Pentru început frecvenţa sunetelor de comandă a produsului va fi mică, aceasta din urmă majorându-se odată cu ridicarea image-ului firmei şi afirmarea pe piaţa. De asemenea frecvenţa cumpărării se va deosebi de la o perioadă a zilei la alta, fiind mai mică în perioada zilei, apoi mărindu-se la sfârşitul zilei. Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului, în urma unui sunet de comandă. Distribuirea în raza pieţei alese va fi efectuată timp de 20-25 min., produsele fiind livrate în condiţii speciale, păstrându-se calităţile specifice.Odată cu lărgirea activităţii şi pieţei de desfacere, se preconizează de a desface produsele şi prin intermediul unei reţele de magazine de firmă. Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieşind din costurile de producţie şi din alte cheltuieli. Se preconizează de a stabili preţurile la un nivel mai jos cli 5-8% în zilele de sărbători etc.
  Reclama produselor şi serviciilor prestate va fi efectuată prin intermediul reţelei ass-media, foi volante, standuri luminescente şi pe automobilele care livrează produsele firmei. După ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, în obligaţiile firmei intră livrarea produsului până la locul de destinaţie. Clienţilor care comandă peste un număr stabilit de produse, li se va acorda un mic cadou.

  CONCURENŢA

  În raza municipiului Chişinău mai există doi producători de pizza (Pizza Romană şi Vicol-Pizza) şi alţi doi concurenţi indirecţi (McDonald's şi Danisa-food). Vicol-Pizza propune un asortiment foarte limitat şi nu livrează produsul la domiciliu. Pizza Romană produce un asortiment destul de variat de pizza, de asemenea livrează pizza la domiciliu, dar deja este renumită în oraş pentru calitatea în permanentă scădere, şi timp îndelungat de pregătire. Vicol-Pizza propune pizza la un preţ convenabil de $1.06 - $1.28, însă aspectul şi ingrediente fiind foarte primitive. Pizza Romană propune pizza la preţuri mult mai ridicate $1.70-$2.77. Prin combinaţia preţ&calitate, asortiment&noutate sperăm să cucerim un segment mai mare de piaţă. În urma apariţiei întreprinderii “PIZZA-MIX” SRL pe piaţă se presupune o reacţie neîntârziată din partea Vicol-Pizza, care ar putea începe prestarea serviciului de livrare. Analiza punctelor forte şi slăbiciunilor concurenţilor

  Analiza SWOT
  STRENGHT – PUNCTE FORTE WEAKNESSES – PUNCTE SLABE
  * preţuri accesibile; * număr redus de localuri.
  * personal calificat; * utilaj învechit
  * diversitate de servicii * necesitatea unui capital iniţial ridicat;
  * clienţi fideli.
  OPPORTUNITIES – OPORTUNITĂŢI THREATS – AMENINŢĂRI
  * amplasarea strategică a localului; * schimbări în preferinţele clienţilor;
  Tabel Nr. 1

  Analiza Benchmarking
  Interprinderea nivelul pretului Nivelul salariului Cal.deservirii Rating distrib.produsului Total
  Vicol-Pizza 4 4 3 3 4 18
  Pizza Romana 4 4 4 3 5 20
  Andy's Pizza 5 3 4 5 3 20
  PizzaMania 4 4 4 4 4 20
  PizzaHot 3 3 3 4 3 16
  Pizza-Mix 4 4 5 3 5 21

  Tabel Nr.2

  AMPLASAMENTUL ÎNTREPRINDERII

  Întreprinderea va activa pentru început în mun. Chişinău. In urma unor studii şi cercetări s-a ajuns la concluzia că sectoarele cele mai potrivite pentru acest tip de activitate sunt Râşcani şi Centru. Sectorul Râşcani va deservi şi parţial şi sectorul Ciocan, iar sectorul Centru parţial şi Buiucani.Analizând sectoarele date putem afirma că acestea :sunt relativ compacte;venitul mediu la locuitorilor în general e destul de înalt;infrastructura dezvoltată; inexistenţa unei oferte largi de mâncături calde. Concurenţii de asemenea se află în sectorul Centru, însă la “Vicol-Pizza” nu întotdeauna poţi găsi un loc liber, iar la “Pizza Romană”, pe care locuitorii o pot comanda şi de acasă, sunt puţine locuri si prepararea pizzei este foarte îndelungată.
  Alte avantaje:condiţii de lucru normale (electricitate, canalizare, încălzire, gaz, telefon);
  existenţa staţiilor de alimentare cu petrol în apropiere; existenţa unui număr mare de oficii, instituţii de învăţământ, cămine studenţeşti (Buiucani, Râşcani, Ciocana), tinerii vor fi clienţii principali - pionerii serviciului întreprinderii.

  PRODUCEREA

  Procesul de producţie constă în următoarele etape:

  Aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii.
  Pregătirea aluatului după o receptură tradiţional italiană.
  Coacerea pizzei în cuptoare.

  Livrarea pizzei la domiciliu.

  Materia primă va fi procurată de la producătorii autohtoni. Condimentele şi alte produse ce nu se produc în Republica Moldova vor fi aduse din Germania. Asociaţii au obţinut, graţie unor relaţii de prietenie, de la o pizzerie din Berlin reţete originale italiene.

  Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special “CASTELLT favori refrigerati" în componenţa căruia întră forme de diferite mărimi (mici, medii, mari). In componenţa acestui bloc există 14 despărţituri - 7 pentru formele din aluat şi 7 pentru produsele alterabile unde va fi o temperatură constantă (0-20°C), fiecare despărţitură având 4 poziţii. Cuptorul este echipat cu funcţii suplimentare. Consumul de energie este reprezentat astfel: min. 8 kw/h, max. 20 kw/h. Echipamentul va fi furnizat de o societate italiană ce se ocupă cu transportul produselor şi utilajelor ''ITALI-MOLDOVA".

  Realizarea pizzei la comandă va fi efectuată de câteva persoane cu ajutorul a 4 autoturisme închiriate timp de 20-30 min. Toate pizzele vor fi ambalate, ce va permite păstrarea gustului şi calităţii. Livrarea va fi efectuată de câtre 2 din asociaţi şi 2 persoane angajate. In caz că automobilul este ocupat cu o comandă, sau clientul se găseşte nu departe de pizzerie comanda va putea fi înfăptuită pe jos sau cu bicicleta. Se preconizează că întreprinderea va lucra între 8-12 ore în fiecare zi a săptămânii.

  Încă un element cheie a activităţii este faptul că clientul va putea comanda orice combinaţie de componente constituitoare ale pizzei, preţul depinzând de ele.

  MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL

  Firma va fi condusă de toţi asociaţii în dependenţă de cota fiecăruia la capitalul statutar al întreprinderii. Asociaţii vor coordona întreaga activitate, se vor ocupa direct de problemele de aprovizionare, producţie şi desfacere, de asemenea vor angaja şi controla personalul.

  Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de un 2 bucătari experimentaţi (foşti lucrători ai unui mic restaurant) şi 4 ajutori ai bucătarului. Procesul de desfacere va fi deservit de 2 dintre asociaţi şi alte 2 persoane angajate.

  Salariul asociaţilor, cât şi personalului va fi alcătuit din salariu fix şi un comision. Astfel asociaţii vor primi un salariu de $63.83 lunar, care va oscila în dependenţă de volumul vânzărilor, la fel şi ceilalţi angajaţi efectuându-se o cointeresare a personalului în mărirea volumului vânzărilor. Salariul bucătarului va constitui $127.66, iar a ajutorului de bucătar $63.83. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor încasa de asemenea câte $63.83. Cu fiecare angajat va fi încheiat un contract de muncă separat.

  PLANUL FINANCIAR
  .
  .
  .
  \/

  Молот богов
  Молот богов
  Комментарии:

  avatar
  Retete culinare

  ТОП материалы
  Мы на Одноклассниках

  наверх